Enkel miniräknare online

Räkna matte online [ addition, subtraktion, division, multiplikation ] En snabb, enkel miniräknare. Inga konstigheter, bara att räkna. Använd knapparna eller tangentbordet.

Knapparna på räknaren

division (delat med) ÷

Division: Det är en operation som innebär att dela ett värde med ett annat för att få ett resultat. Exempel: 6 ÷ 2 = 3.

multiplikation (gånger) ×

Multiplikation: Det är en operation som innebär att multiplicera ett värde med ett annat. Exempel: 2 * 3 = 6

subtraktion (minus) –

Subtraktion: Det är en operation som innebär att ta bort en värde från ett annat. Exempel: 5 – 2 = 3

addition (plus) +

Addition: Detta är en enkel operation som innebär att sammanfoga två eller flera värden till ett resultat. Exempel: 2 + 3 = 5

rensa (radera) C

Rensa: Börja om.

Använd denna räknare som en widget

Om du vill inkludera denna miniräknaren på din hemsida eller blogg kopierar du och klistrar in följande HTML-kod där du vill visa räknaren:

<p><embed type="text/html" src="https://raknare.nu/widget/index.html" width="300" height="400"></p>

Så här ser miniräknare ut som widget

Fungerar inte räknarwidgeten?

Om miniräknaren inte fungerar på din hemsida så är det troligaste att det har blivit problem med den inklistrade koden. Använder du exempelvis WordPress är det viktigt att du klistrar in koden som HTML. Antingen i en widget eller på en sida och då kan du förslagsvis infoga ett block som heter ”Anpassad HTML”.

Funkar det inte ändå får du gärna maila till info@raknare.se.

Övriga räknare:

Avancerad miniräknare
Räkna på moms
Räkna procent
Räkna antal klick eller poäng
Räkna ut timlön
Timlön från månadslön
Räkna ord / tecken / meningar

Omvandla enheter
km till miles
cm till tum