Räkna ut timlön från månadslön

Använd vår enkla kalkylator för att räkna ut timlön från månadslön. Skriv in månadslön och omvandla till timlön.

Lönekalkylator / konvertera lön

Månadslön:


Timlön:


Procent du jobbar:

%

Lönekalkylatorn för att räkna ut timlön från månadslön är inställd så att en heltidstjänst motsvarar 168 timmar i månaden. Antal timmar man jobbar per månad varierar. Det beror flera olika faktorer:

  • hur många dagar det är i månaden,
  • hur många helgdagar det är resp. vardagar,
  • hur många röda dagar som infaller på veckodagar m.m.

Hur som helst brukar genomsnittet för anta dagar man jobbar på en månad hamna runt 168 dagar per månad.