Räkna ut moms / 6% 12% 25%

Räkna ut moms (mervärdesskatt) 25%

Skriv in pris inkl. moms eller priset exkl. moms i momskalkylatorn. Du kan även ange själva momsbeloppet så räknas priset ut både med och utan moms.Kanske behöver du hjälp att räkna ut momsen för ett inköp till företaget? När du deklarerar och behöver hjälp med bokföringen? En del handlare skriver ut priser exkl. moms men du behöver veta vad det kostar att köpa privat?

Räkna ut momsen

Formel för att räkna ut moms (25%):

  • totalpriset x 0,8 = pris utan moms
  • totalpriset x 0,2 = moms

Räkna moms baklänges

Formel för att räkna ut moms (25%) baklänges:

  • pris utan moms x 1,25 = pris med moms

Räkna totalpris utifrån momsbelopp

Formel för att räkna totalpris från momsbelopp:

  • moms x 5 = totalpris inkl. moms

Använd gärna vår kalkylator för att räkna på momsen.

Beräkning av 12% momsBeräkning av 6% momsOm moms

Mervärdesskatt, meromsättningsskatt, mervärdesomsättningsskatt (moms) och omsättningsskatt är konsumtionsskatter, alltså skatter som i sista hand betalas i samband med inköp för konsumtion.

Vad är moms?

Moms är en skatt som tillämpas på försäljning av varor och tjänster. Det står för ”mervärdesskatt” och är en form av konsumtionsskatt där konsumenten betalar den som en del av priset på varan eller tjänsten. Momsen samlas in av företag som därefter betalar den till staten. Momsen är vanligtvis uppdelad i olika procentuella belopp beroende på varan eller tjänsten, men den vanligaste nivån i Sverige är 25%.

Varför är det ibland 12% moms och ibland 6% moms?

I Sverige används olika moms-satser på varor och tjänster för att säkerställa en rättvis och effektiv skattepolitik. Moms-satserna är uppdelade i olika kategorier beroende på varans eller tjänstens karaktär och syfte. Varor och tjänster som anses ha en viktig samhällsfunktion, såsom livsmedel och hälso- och sjukvårdstjänster, har lägre moms-satser (6%) för att göra dem mer tillgängliga för konsumenten.

Andra varor och tjänster har högre moms-satser (12% eller 25%) eftersom de inte har samma samhällsmässiga vikt. Dessa beslut syftar till att skapa en skattepolitik som är rättvis för samhället som helhet.

Läs mer om moms på skatteverkets hemsida.