Räkna ut timlön

Lönekalkylator för att räkna ut timlön eller månadslön. Omvandla lön fram eller tillbaks.

Månadslön från timlön

Lönekalkylator / konvertera lön


%

Hur fungerar lönekalkylatorn?

Räkna ut timlön

Det är extremt enkelt att använda kalkylatorn för att räkna ut rätt timlön eller månadslön. Skriv in värdet på antingen timlön ELLER månadslön för att omvandla din lön. Resultatet ser du direkt medans du ändrar din lön.

Timlön från månadslön

Använd samma lönekalkylator för att räkna ut timlön från månadslön. Skriv in månadslön och omvandla till timlön.

Lönekalkylatorn för att räkna ut timlön från månadslön är inställd så att en heltidstjänst motsvarar 168 timmar i månaden. Antal timmar man jobbar per månad varierar. Det beror flera olika faktorer:

  • hur många dagar det är i månaden,
  • hur många helgdagar det är resp. vardagar,
  • hur många röda dagar som infaller på veckodagar m.m.

Hur som helst brukar genomsnittet för antal timmar man jobbar på en månad hamna runt 168 timmar per månad.

Hur många arbetstimmar motsvarar ett heltidsjobb i snitt?

Ett heltidsjobb definieras vanligtvis som en arbetstid på cirka 40 timmar per vecka. Detta motsvarar i genomsnitt cirka 160 till 170 arbetstimmar per månad, beroende på antalet veckor i månaden. Men det är viktigt att komma ihåg att det finns många faktorer som kan påverka antalet arbetstimmar, inklusive bransch, geografisk plats och personlig situation, så detta är bara ett ungefärligt genomsnitt.

Hur räknar man ut sin timlön?

En persons timlön kan räknas ut genom att dividera den totala lönen med antalet arbetade timmar per månad. Så här kan du göra det:

  1. Ta reda på din totala lön per månad: Detta inkluderar både fast lön och eventuella tillägg, såsom övertidsersättning eller provision.
  2. Bestäm antalet arbetade timmar per månad: Detta inkluderar både normala arbetstider och eventuell övertid.
  3. Dividera sedan total lön med antalet arbetade timmar: Lön per månad / Antal arbetade timmar per månad = Timlön.

Exempel: Om du har en total lön på 30 000 kr per månad och arbetar 160 timmar per månad, så är din timlön: 30 000 kr / 160 timmar = 187,50 kr per timme.

Vad är en rimlig timlön?

Det finns ingen exakt definition av vad som är en ”rimlig” timlön eftersom det varierar beroende på en mängd faktorer såsom bransch, geografisk plats, erfarenhet och arbetsuppgifter. Generellt sett ligger timlöner inom ett brett intervall, från cirka 100 kr till 500 kr eller mer per timme, beroende på faktorer som nämnts ovan. Det är viktigt att notera att minimilöner och kollektivavtalade löner kan vara högre än vad som anses vara en ”rimlig” timlön på den fria marknaden.